Μεταφραση

Το μεταφραστικό τμήμα της Cosmodraw συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών Μεταφραστών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι αναλαμβάνουν:

  1. Την ακριβή μεταφορά οποιουδήποτε γραπτού κειμένου σας (ανεξαρτήτως αντικειμένου και ορολογίας) από μια γλώσσα πηγή, σε μία διαφορετική γλώσσα στόχο. Κατά τη μετάφραση αποφεύγεται η παράφραση, η διασκευή ή η ελεύθερη απόδοση των κειμένων σας, εκτός και αν μας το ζητήσετε εσείς.

  2. Την επικύρωση των εγγράφων σας σε ποικιλία γλωσσών μέσω δικτύου πιστοποιημένων δικηγόρων.