Απομαγνητοφωνηση

Η Cosmodraw αναλαμβάνει απομαγνητοφωνήσεις στα ελληνικά και αγγλικά, με απόλυτη πιστότητα καταγραφής ενώ, δεσμεύεται να τηρήσει απόλυτη εμπιστευτικότητα, ως προς τα στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά τη διεκπεραίωση ολόκληρης της διαδικασίας της απομαγνητοφώνησης, τηρώντας το επαγγελματικό απόρρητο.

Με απομαγνητοφώνηση περίπου 500 ωρών ήχου ανά έτος και περισσότερους από 280 ικανοποιημένους πελάτες, η Cosmodraw θεωρείται πλέον μια από τις αξιόπιστες επιχειρήσεις για τις απομαγνητοφωνήσεις σας. Σε όλα τα απομαγνητοφωνημένα αρχεία γίνεται επανέλεγχος και από δεύτερο συνεργάτη, σώστε να εξασφαλιστεί η πιστότητα του απομαγνητοφωνημένου δείγματος και να συμπληρωθούν ενδεχόμενες ατέλειες που παρελήφθησαν κατά τον πρώτο έλεγχο.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Τι να προσέξετε κατά την ηχογράφηση ώστε να εξασφαλίσετε άριστο αποτέλεσμα.

 • • Περιορίστε τους εξωτερικούς θορύβους.
 • • Ζητείστε από τους συμμετέχοντες να μη μιλούν ταυτόχρονα, ώστε να μην επικαλύπτει ο ένας την ομιλία του άλλου.
 • • Δοκιμάστε μία ηχογράφηση λίγων λεπτών, ώστε να είστε σίγουροι για την ποιότητα του ήχου.
 • • Κατά τη συνάντηση πολλών συνομιλητών υπενθυμίστε τους:
  • Να μη συνομιλούν μεταξύ τους
  • Να κλείσουν τα κινητά τους προς αποφυγή παρεμβολών
  • Να μιλούν κοντά στο μικρόφωνο
  • Να ελέγχουν την ένταση της φωνής τους
  • Να αναφέρουν το όνομά τους κάθε φορά που παίρνουν το λόγο, καθώς η ηχογράφηση θα απομαγνητοφωνηθεί.
 • • Χρησιμοποιείστε ψηφιακό μαγνητόφωνο,καθώς έχει καλύτερη απόδοση και αν παρέχει τις επιλογές CONF/DICT, θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε την ανάλογη ρύθμιση DICT για υπαγόρευση και CONF για συζητήσεις πολλαπλών ομιλητών.

Το κόστος μιας απομαγνητοφώνησης ξεκινά από 30€/ ώρα μαγνητοφωνημένου κειμένου και διαμορφώνεται ανάλογα με: Την ποιότητα του ηχητικού κειμένου (καθαρότητα ήχου, ακουστική κτλ) Τη γλώσσα του ηχητικού κειμένου (Ελληνική ή Ξενόγλωσση) Τη διάρκεια του ηχητικού κειμένου Τον χρόνο παράδοσης

Όλες οι απομαγνητοφωνήσεις παραδίδονται σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων word ή pdf ή σε cd.